Barn på Maihaugen
Foto: Audbjørn Rønning

Dyr i kunsten

Barnehage

Omvisning og verksted med utgangspunkt i museets kunstsamling.

Følelser i kunsten

Barnehage

Vi leker og undrer oss rundt temaene følelser, kroppsspråk og ansiktsutrykk.