8. - 10. trinn

Å se seg selv og andre

Tilbud for: 8. - 10. trinn
Formidling: omvisning og verksted
Varighet: ca. 2,5-3 , inkl. matpause
Antall: maks 30 elever

Vi inviterer ungdomstrinnet til omvisning i museets faste kunstsamling der vi konsentrerer oss om ulike typer portretter. Hvordan skildrer kunstnerne seg selv og andre? Hvilke virkemidler velger de for å understreke identitet og personlighet? Og hvordan endrer uttrykket seg gjennom tid og kunsthistoriske epoker?

I verkstedet får elevene i oppgave å utforme et eget portrett ved hjelp av ulike grafikkteknikker.

For mer informasjon:
Museumspedagog Lene Solberg, 45 24 17 72, lene.solberg@lillehammerartmuseum.com

Museumspedagog Kari Kalbakk, 93 68 83 17, kari.kalbakk@lillehammermuseum.no