Wold-Torne, Lydia leser (1914) Foto: Jørn Hagen / Lillehammer Kunstmuseum

6. trinn

Hva er kunst? Hvordan gi kunstbegrepet et meningsfylt innhold for barn?

Tilbud for: 6.trinn (DKS-tilbud)
Formidling: omvisning og verksted
Varighet: ca. 3 timer inkl. matpause (to klasser pr besøk)
Antall: maks 30 elever
Ansvarlige: Kari Kalbakk/Lene Solberg, Lillehammer Kunstmuseum

Hva er kunst? Hvordan gi kunstbegrepet et meningsfylt innhold for barn? I Lillehammer Kunstmuseums faste samling og gjennom aktuelle utstillinger finner vi utallige eksempler på ulike former for kunst som gir mange kunstopplevelser.

Dette skoleåret tar vi utgangspunkt i Lillehammer Kunstmuseums nymontering av vår faste samling med malerier fra tidlig 1800-tall og frem til i dag, foto, skulptur og kulturhistorisk dokumentasjon. Elevene blir med på en spennende kunsthistorisk reise, der ulike perioder, teknikker og formale virkemidler som fargebruk og komposisjon vil bli belyst.
Omvisningen er dialogbasert med konkrete oppgaver underveis.

kontakt: lene.solberg@lillehammerartmuseum.com /kari.kalbakk@lillehammermuseum.no

 

I verkstedet formidles inntrykkene i eget arbeid i form av en maleoppgave. Hva skjer i møte med ulike synsinntrykk? Hvorfor leter vi etter gjenkjennelige former i bildene vi ser? I utstillingen finner en mange eksempler på fargenes virkning; hvordan opplever vi farger og hva gjør de med oss? Tilslutt skal de leke seg fram til titler på egne kunstverk.

Tilbudet er gitt via Oppland Fylkeskommune (DKS).