Skole- og barnehagetilbud

Museum
Målgruppe

Var alt så mye bedre før? - NOPE! DKS Fylkessekken

Videregående skole

Var virkeligheten det samme som gjengivelsen i kunsten?

Følelser i kunsten

Barnehage

Vi leker og undrer oss rundt temaene følelser, kroppsspråk og ansiktsutrykk.

Et møte med kunst

6. trinn

Hva er kunst? Hvordan gi kunstbegrepet et meningsfylt innhold for barn?

Portrettet

8. - 10. trinn

Å se seg selv og andre

En dag i kunsten

2. trinn

Omvisning og verksted med vekt på bruk av farger og former. 

Dyr i kunsten

Barnehage

Omvisning og verksted med utgangspunkt i museets kunstsamling.