Foto: Camilla Damgård.

Om Stiftelsen Lillehammer museum

Stiftelsen er overbygningen for de seks unike museene Aulestad, Bjerkebæk, Lillehammer Kunstmuseum, Maihaugen, Norges Olympiske Museum og Norges Postmuseum, og kunnskapssenteret Norsk Håndverksinstitutt. Vi legger til rette for at mennesker skal lære noe sammen – og få gode opplevelser.

Historie

Anders Sandvig startet sin samlergjerning i 1887 og samlingene flyttet til Maihaugen i 1904. 

Formål og vedtekter

Les mer om våre oppgaver og last ned vedtektene.

Styret

Liste over styremedlemmer og varamedlemmer.  

Langtidsplan 2017–2020

Se langtidsplan med visjon, verdier og mål for Stiftelsen Lillehammer museum.

Planer

Stiftelsen Lillehammer museum har interne nettverk som styrer aktiviteten basert på planer som du her kan lese mer om.

Årskort Lillehammermuseene

1 årskort – 6 museer!

Ansattinformasjon

Her vil sommeransatte finne relevant informasjon. Krever passord.