Foto: Rannveig Røstad / Maihaugen

Barnehager
Om sommeren er dyra ute på beite i friluftsmuseet og om vinteren er de i fjøset på Jørstad.

  •  Mai/juni - september/oktober: Dyra er ute på beite.
  • September/oktober - mai/juni: Dyra er i fjøset. Fjøsbesøk avtales. Varighet 45 minutter.

Om sommeren flyttes dyra rundt på ulike beiter og du kan gjerne komme å hilse på.

Om vinteren er de i fjøset. Hesten i stallen, hønene på vagle, grisen i bingen, kyrne på båsen, geiter, sauer og kaniner – alle venter de på sommeren, og mens de venter vil de gjerne ha besøk.