For skoler og barnehager

KORONA: Så lenge vi har koronarestriksjoner, henviser vi til våre digitale skoletilbud. Klikk deg inn nederst på denne siden.


I Kunnskapsløftet  står det at skolen skal stimulere elevene i å utvikle kulturell kompetanse.

Det å se norsk språk og kultur i et historisk og nasjonalt perspektiv kan gi elevene innsikt og forståelse for det samfunnet de er en del av.
Vi mener at en tur til en av våre museum, og deltagelse i våre skoleopplegg der vil bidra til denne måloppnåelsen.