Gutter i skolestua på Maihaugen, Lillehammer.
Foto: Jørgen Skaug

For skoler og barnehager

I Kunnskapsløftet  står det at skolen skal stimulere elevene i å utvikle kulturell kompetanse.

Det å se norsk språk og kultur i et historisk og nasjonalt perspektiv kan gi elevene innsikt og forståelse for det samfunnet de er en del av.
Vi mener at en tur til en av våre museum, og deltagelse i våre skoleopplegg der vil bidra til denne måloppnåelsen.